The world innovation in long-lasting moisture

AQUAporin ACTIVE นวัตกรรม ครีมทาผิว โลชั่นทาผิว ดูแลผิวแห้ง เพิ่มโมเลกุลน้ำสู่ชั้นผิว

ป้องกันการสูญเสียโมเลกุลน้ำของเซลล์ผิว ผิวไม่กลับมาขาดน้ำและหยาบกร้านอีก 

เพราะผิวสุขภาพดีต้องการน้ำ ยูเซอริน อควาพอริน แอคทีฟ จึงคิดค้นนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรางวัลโนเบลเพื่อช่วยเพิ่มโมเลกุลน้ำสู่ชั้นผิวลึก... เซลล์ต่อเซลล์ 

ประกอบด้วยสารกลูโค-กลีเซอรอลที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มและส่งผ่านโมเลกุลน้ำเซลล์ต่อเซลล์ทันที พร้อมฟื้นฟูชั้นเกราะความชุ่มชื่นผิว ป้องกันการสูญเสียโมเลกุลน้ำของเซลล์ผิว ผิวไม่กลับมาขาดน้ำและหยาบกร้านอีก

Clear all filters