ผิวแดง คัน แห้งกร้าน – อาการรักษาให้หายขาดได้ยาก

อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติมภาวะผิวหนังอักเสบ จะทำให้ผิวหนังแดง แห้ง แตก มีอาการคันและ ทำให้เกิดการแกะเกา
จนทำให้ชั้นปกป้องผิว ตามธรรมชาติถูกทำลาย เป็นสาเหตุให้สารก่อ ระคายเคือง และสาร
ก่อภูมิแพ้ซึมผ่านผิวหนัง ได้มากกว่าผิวปกติ และอาจมีอาการติดเชื้อ แทรกซ้อนตามมา
เนื่องจากโรคผิวหนังอักเสบมีการดำเนินโรคเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ จึงต้องการการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลานาน ดังนั้น เมื่อเข้าใจถึงลักษณะของโรค แล้ว การดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธี สามารถช่วยป้องกัน การกลับเป็นซ้ำ และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นได้

แนวทางการดูแลรักษาโรคผิวหนังอักเสบ การหลีกเลี่ยงสารก่อการระคายเคืองผิวและตัวกระตุ้น
ที่ก่อให้เกิดการกำเริบของโรค เช่น สารเคมี อาหารบางชนิด ยาบางประเภท ภาวะอากาศเย็น
ความร้อน และความเครียด เป็นต้นการดูแลให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว เป็นการช่วยชะล้างเชื้อโรค และสิ่งสกปรกออกจากรอยโรค
โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควรมีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ ไม่มีส่วนผสม
ของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและผสมสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผิว เป็นการรักษาเบื้องต้นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยบรรเทา
อาการผิวแห้ง แดง คันช่วยให้สภาพผิวหนังนั้นคืนกลับสู่สภาพปกติ ช่วยลดปริมาณการใช้ยา
สเตียรอยด์ และลดการกลับเป็นซ้ำได้ โดยแนะนำให้ผู้ป่วยทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง
เป็นประจำทุกวัน  

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ที่มีอาการผิวหนังอักเสบ ควรมีคุณสมบัติดังนี้   คืนความ
แข็งแรงให้กับชั้นปกป้องผิว ด้วยการเติมเต็มน้ำมันหล่อเลี้ยงที่จำเป็นในผิว และช่วย เพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างยาวนานต่อเนื่องปราศจากน้ำหอม ไม่ใส่สี และส่วนผสมที่อาจ
ก่อให้เกิดอาการแพ้มีส่วนผสมของสารที่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ และการระคายเคืองของผิว
เช่น ปัจจุบันมีการนำ ลิโคชาลโคน เอ ซึ่งเป็นสารสกัดจาก Chinese Licorice Root มาใช้
เป็นส่วนผสมในโลชั่น เพื่อช่วยลดอาการแห้ง แดง คัน และ ลดการใช้ยาทาสเตียรอยด์
ซึ่งพบว่าได้ผลดีจากการทดลองในคนไทยที่มีอาการผิวหนังอักเสบ 100 กว่าราย
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

การใช้ยาทาในกลุ่มสเตียรอยด์ เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาอาการกำเริบของผื่นผิวหนัง
อักเสบทำให้ผื่นดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยควรเลือกในกลุ่มที่มีฤทธิ์อ่อนหรือปานกลาง และ
ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยา

การใช้ยาต้านฮิสตามีนชนิดรับประทาน การให้ยาในกลุ่มนี้สามารถบรรเทาอาการคัน และ
ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้น
การใช้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะ
ชนิดทาหรือชนิด รับประทาน แต่ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน