อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

ขอบเขตทางกฎหมายและขั้นตอนการทำงานของไบเออร์สด๊อรฟ

ไบเออร์สด๊อรฟมุ่งพัฒนาและสร้างทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์ เป้าหมายคือการกำจัดการทดลองในสัตว์ให้หมดไปทั้งสิ้น

สัตว์ต่างๆ นั้นเป็นที่รักของแบรนด์ยูเซอริน เราจึงเห็นด้วยว่าการทดลองในสัตว์นั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในยุโรปการทดลองในสัตว์เป็นเรื่องต้องห้ามตั้งแต่ปี 2547 แล้ว ยูเซอรินจึงมีความพยายามอย่างตั้งใจจริงที่จะทำให้การทดลองในสัตว์ทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ล้าหลัง ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สนับสนุนการทดลองในสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและส่วนผสม

ไบเออร์สด๊อรฟเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้นำระดับโลกในด้านการทดลองทางเลือก

มีเพียงข้อยกเว้นเดียวเท่านั้นคือเมื่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ บังคับให้ไบเออร์สด๊อรฟต้องทำ ไบเออร์สด๊อรฟจำเป็นต้องทำตามและจำต้องทดลองเป็นกรณียกเว้น ตัวอย่างเช่น การขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของไบเออร์สด๊อรฟในประเทศจีน การทดลองในสัตว์เพื่อแสดงประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย เป้าหมายสูงสุดของเราคือการโน้มน้าวผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในประเทศจีนว่าการทดลองในสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นไม่จำเป็น นับเป็นสาเหตุที่ยูเซอรินยังคงสานต่อการทำงานอย่างแน่วแน่ให้เกิดการยอมรับในระดับสากลถึงวิธีการทดลองอื่นที่เป็นทางเลือก


ความมุ่งมั่นของเราในการต่อต้านการทดลองในสัตว์

เราเคยเป็นและยังคงมีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาและตรวจสอบวิธีการที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development  - OECD) และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานควบคุมหลายหน่วยงาน เราลงทุนในทรัพยากรส่วนหนึ่งเพื่อสาเหตุนี้และร่วมงานกับพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงานทั่วโลก

ความร่วมมือในระดับสากลกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับ

การพัฒนาวิธีการทดลองโดยไม่ใช้สัตว์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากทั่วโลก

ในปี 2535 นักวิจัยของไบเออร์สด๊อรฟได้พัฒนาวิธีการพื้นฐานที่เรียกว่า 3T3-Neutral Red Uptake Phototoxicity Test นับเป็นหมุดหมายสำคัญของขั้นตอนการทำงาน การทดลองนี้นับเป็นวิธีการที่ทดแทนการทดลองในสัตว์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอำนาจทางด้านนี้ และได้รับการทดลองแบบ ring test ต่อมา เพื่อยืนยันการทำงาน (ในสหภาพยุโรปเมื่อปี 2543 และ ในพื้นที่ OCED เมื่อปี 2547) ปัจจุบันทั่วโลกใช้การทดลองนี้เป็นขั้นตอนปฏิบัติมาตราฐานในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของส่วนผสมภายใต้การใช้งานของแสงยูวีและเป็นการทดลองในหลอดทดลอง (in-vitro test) แรกในประเทศจีน

ความร่วมมือในระดับสากลกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับ

จนถึงวันนี้เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนานวัตกรรมวิธีการทางเลือก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล ร่วมกับพันธมิตรและกลุ่มต่างๆ กว่า 50 หน่วยงาน เรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับคณะทำงานต่างๆ ในองค์การกลางของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในยุโรป (Cosmetics Europe) เรายังร่วมมือกับ  European Centre for the Validation of Alternative Methods (EURL ECVAM) และสนับสนุน OCED ในการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เราเป็นสมาชิกของ European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) และเป็นสมาชิกก่อตั้งของ European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) หน่วยงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปกับภาคอุตสาหกรรมทั้งเจ็ด นอกจากนี้ไบเออร์สด๊อรฟยังริเริ่มความร่วมมือในการวิจัยนวัตกรรมล้ำสมัยต่างๆ อาทิ นวัตกรรมที่เรียกว่าชิปอวัยวะ (organ chips) ซึ่งกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆ

การผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยต่างๆ ในอนาคต

ถึงแม้ว่าพัฒนาการได้เกิดขึ้นมากแล้ว การทดลองทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับและจัดตั้งโดยผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับหัวข้อความปลอดภัยทั้งหมดนั้นยังไม่มี เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการอนุมัติส่วนผสมใหม่ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเรายังคงสานต่อการทำงานอย่างแข็งขันในการพัฒนาและการใช้ทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์ที่เห็นผลประจักษ์แล้วเท่านั้น