ความยั่งยืน

เรารับผิดชอบ
เพื่อผิวพรรณของคุณ
และโลกของเรา

เรารับผิดชอบ
เพื่อผิวพรรณของคุณ
และโลกของเรา

เป้าหมายความยั่งยืนของ Eucerin 2025

ในฐานะผู้บุกเบิกด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับโลก เรากำลังนิยามรูปแบบใหม่ของความยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักเป้าหมายความยั่งยืน 4 ประการ เราตั้งใจที่จะคิดค้นสูตรและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Eucerin ที่คุณรู้จักด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นความรับผิดชอบของ Eucerin

Eucerin เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เวชสำอางสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ และ Eucerin ยึดมั่นในหน้าที่ของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสังคมและต่อคุณ เพื่อให้สังคมและลูกค้าของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นมากที่สุด

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

ที่ Eucerin เรามุ่งมั่นกับงานวิจัยและทุ่มเทให้กับศาสตร์การดูแลผิวระดับมาตรฐานเภสัชกรรมมาเป็นเวลากว่า 100 ปี เราแสวงหาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์

เราสำนึกถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆของเราทั้งในปัจจุบันและระยะยาว เราเชื่อว่าความยั่งยืนเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องพัฒนานวัตกรรม ประเมินผล และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราใส่ใจในสวัสดิภาพของสิ่งแวดล้อม สังคมของเรา และตัวคุณ

เราร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่ อนาคตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว Beiersdorf ทาง Eucerin ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ Beiersdorf

กลยุทธ์ของเราที่ Beiersdorf

1. เป้าหมายด้านความยั่งยืนของ Beiersdorf

2. สูตรเวชสำอางที่ปราศจากไมโครพลาสติก ตามคำนิยามของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห้งสหประชาชาติ (UNEP)