คำถามคาใจกับการดูแลผิว – จากแสงแดดและการทำเลเซอร์

อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติมคำถามคาใจกับการดูแลผิวจากแสงแดดและการทำเลเซอร์

QUESTION :
หากทำงานในออฟฟิศ ซึ่งโดนแดดเพียงช่วงเวลากลางวันเท่านั้น แนะนำให้ใช้ ครีมกันแดด
ที่มีค่า SPF เท่าไหร่ และหากใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงเกินไป จะเกิดการสะสมในผิวหรือไม่
ANSWER : แนะนำให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF ประมาณ 15 ถึง 30ซึ่งจัดว่ามีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ในการปกป้องแสงแดดสำหรับกิจวัตรประจำวันทั่วๆ ไป เราสามารถ เลือกใช้ครีม
กันแดดที่มีค่า SPF สูงมากกว่านี้ได้ แต่ให้พึงระวังผลข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากครีม
กันแดดที่มีค่าSPF สูงๆ มักมีลักษณะเป็นครีม ที่ข้นเหนียวมากกว่าจึงอาจเกิดการอุดตันบริเวณ
รูขุมขน และเป็นสาเหตุ ของการเกิดสิว หากจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่าSPF สูงๆ
ควรเลือกใช้ ครีมกันแดดที่เป็น Non-Comedogenic หรือเนื้อครีมเป็น lotion หรือ fluid

QUESTION :ในระหว่างวันที่มีกิจวัตรประจำวันตามปกติ จำเป็นต้องทาครีมกันแดดเพิ่มหรือไม่
ANSWER :หากเรามีกิจวัตรประจำวันตามปกติ เช่น ทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศ การทาครีมกันแดด
วันละหนึ่งครั้งช่วงเช้าจัดว่าเพียงพอ แต่สำหรับท่านที่มีเหงื่อออกง่าย หรือมีผิวหน้ามันและใช้
กระดาษซับมันอยู่เสมอ รวมถึงมีความจำเป็น ต้องออกกลางแจ้งในช่วงเวลาบ่ายๆ ควรทาครีม
กันแดดซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ผิวของท่านยังมีครีมกันแดด ที่มีปริมาณและประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องแสงแดด

QUESTION :การทำเลเซอร์ทำให้หน้าบางลงจริงหรือไม่ และผู้ที่ผ่านการทำเลเซอร์ เพื่อ
ความสวยงาม มีความจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดทุกรายหรือไม่ เพราะเคยได้ยินมาว่ามี
เทคนิคเลเซอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ครีมกันแดดก็ได้
ANSWER : เลเซอร์สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ เพื่อความสวยงามสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
● ประเภท หนึ่งเป็นเลเซอร์ลอกผิว ทำให้เกิดบาดแผลภายหลังการรักษา ผิวหนังส่วนบนจะ
ถูกความร้อน ของแสงเลเซอร์หลุดลอกไปต้องใช้เวลาในการรักษาบาดแผล เพื่อให้ได้ ผิวใหม่เกิด
ขึ้นมาทดแทน ผิวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้น ในช่วงแรกยังไม่แข็งแรง สมบูรณ์ดี อาจทำให้เกิดการ
ระคายเคืองง่าย หรือเรียกทั่วไปว่าผิวบางลง
ตัวอย่างของเลเซอร์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์
● เลเซอร์ประเภทที่สอง เป็นเลเซอร์ที่ไม่ทำให้เกิดบาดแผล เลเซอร์ในกลุ่มนี้มักมี
อุปกรณ์เสริมให้ความเย็นแก่ผิวหนังชั้นกำพร้า จึงไม่ทำให้เกิดบาดแผล ในขณะที่
แสงเลเซอร์ผ่านลงไปในส่วนล่างของชั้นผิวหนัง จะกระตุ้นการสร้างใยคอลลาเจน
ทำให้โครงสร้างผิวหนังแข็งแรงดีกว่าเดิมและไม่เกิดบาดแผล

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรักษาด้วยเลเซอร์พบว่า ความร้อนที่เกิดจาก แสงเลเซอร์อาจมีผลต่อผิว
ทำให้ผิวมีความไวและอาจเกิดการระคายจากแสงแดด ได้ง่ายขึ้นในช่วงแรก จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง
แดดและควรทาครีมกันแดดเสมอ ถึงแม้ว่าเลเซอร์ชนิดนั้นจะไม่ลอกผิวหนังก็ตาม


QUESTION :มีข้อแนะนำในการเลือกใช้ครีมกันแดดอย่างไร สำหรับผู้ที่ผ่านการทำเลเซอร์เพื่อ
ความสวยงาม
ANSWER : แนะนำให้ใช้Œครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติป้องกันไดŒดีทั้งแสง UVA และ UVB และใช้
ได้ดีกับผิวที่แพ้ง่าย ขณะเดียวกันจะเป็นการดีมาก ถ้าครีมกันแดดนั้น สามารถป้องกันหรือลดอาการ
ระคายเคืองของผิว จากความร้อนของแสงเลเซอร์ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผิวพรรณมากยิ่งขึ้น