ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบทางอีเมลและ/หรือทางโทรศัพท์ เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติเท่านั้น ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล เราจะดำเนินการโดยทันที

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเกม Glowy Crush 
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม Glowy Crush และมีคะแนนจากการเล่นเกมสูงสุดเป็น 3 อันดับแรกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. จะได้สิทธิ์รับเซตของขวัญผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากยูเซอริน มูลค่า 5,294 บาท ประกอบไปด้วย Eucerin SPOTLESS BRIGHTENING BOOSTING ESSENCE 100 มล. มูลค่า 1,350 บาท, Eucerin SPOTLESS BRIGHTENING BOOSTER SERUM 30 มล. มูลค่า 2,100 บาท, Eucerin pH5 DRY SENSITIVE SKIN HYDRO BOOST CREAM 200 มล. มูลค่า 395 บาท, Eucerin pH5 VERY DRY SENSITIVE SKIN SHOWER OIL 200 มล. มูลค่า 395 บาท และ Eucerin SUN HYDRO PROTECT ULTRA LIGHT FLUID SPF50+ 50 มล. มูลค่า 1,080 บาท จำนวน 1 เซตต่อท่าน โดยผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องมีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th อย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ

2) หลังเล่นเกมจบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม Glowy Crush จะได้รับโค้ดเพื่อแลกรับสกินแคร์พรีเมียม 2 ชิ้น ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th เมื่อมียอดคำสั่งซื้ออย่างน้อย 1,000 บาท  

3) โดยของขวัญที่สามารถนำโค้ดไปแลกรับได้ในกิจกรรมนี้ ได้แก่ Eucerin Mini Pro Acne Cleaning Gel ขนาด 20 มล. มูลค่า 90 บาท และ Eucerin Mini pH5 Hydro Serum 20 มล. มูลค่า 30 บาท รวมมูลค่า 120 บาท

4) ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.  

5) สำหรับของรางวัลเซตของขวัญยูเซอริน มูลค่า 5,294 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 15,882 บาท ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องมีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th อย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนการเล่นเกม Glowy Crush สูงสุดจำนวน 3 ท่าน ณ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 6-7 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500

6) คำสั่งซื้อตามข้อ 1 จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อสินค้าที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังถือเป็นโมฆะ

7) กรณีที่คะแนนการเล่นเกมมีคะแนนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากผู้ที่มียอดคำสั่งซื้อสูงที่สุด (หลังหักส่วนลดใดๆ) เท่านั้น

8) กรณีที่คะแนนการเล่นเกมมีคะแนนเท่ากัน และคำสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อจำนวนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากการบันทึกเวลาของคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ก่อนเท่านั้น

9) สิทธิ์ในการรับของรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้สั่งซื้อเท่านั้น

10) รางวัลเซตของขวัญยูเซอริน มูลค่า 5,294 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 15,882 บาท จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th และ Facebook Page Eucerin วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 18:00 น. โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความ (Chat) ที่เพจ Facebook ของ Eucerin ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

11) การประกาศผลรางวัล จะดำเนินการโดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม Glowy Crush ทั้งนี้ ถือว่าผู้เข่าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ในการประกาศผล

12) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ผ่านการประสานงานโดย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จํากัด

13) บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้ได้รับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากจบแคมเปญ หรือนับจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันสิทธิ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน  

14) ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้

15) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่ทำผิดกติกา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

16) ผลการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการตลาด ของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

17) พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้

18) คำยินยอมในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่, โปรโมชั่น(ส่วนลด/ บัตรกำนัล) หรือ กิจกรรมชิงโชคผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์ สามารถถอนได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้ในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (https://www.eucerin.co.th/meta-pages/privacy)

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Top Spender
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th เท่านั้น

2) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องมียอดคำสั่งซื้อสินค้ามูลค่าสูงสุด (หลังหักส่วนลดใดๆ) ต่อ 1 คำสั่งซื้อ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยต้องมียอดคำสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 5,999 บาท (หลังหักส่วนลดใดๆ)

3) คำสั่งซื้อตามข้อ 2 จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า หากคำสั่งซื้อสินค้าใดที่มีการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

4) กรณีที่คำสั่งซื้อที่มียอดสั่งซื้อจำนวนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากการบันทึกเวลาของคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ก่อนเท่านั้น

5) ของรางวัลในกิจกรรมสำหรับผู้ที่มียอดคำสั่งซื้อมูลค่าสูงสุดจะได้รับ เครื่องล้างหน้า Foreo Luna Mini 3 มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

6) สิทธิ์ในการรับของรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้สั่งซื้อเท่านั้น

7) คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่มียอดคำสั่งซื้อมูลค่าสูงสุด 1 อันดับ ณ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 6-7 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500 

8) ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th และ Facebook Page (EucerinClub) ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความ (Chat) ที่เพจ Facebook ของ Eucerin ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

9) การประกาศผลรางวัล จะดำเนินการโดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศผล ทั้งนี้ ถือว่าผู้เข่าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ในการประกาศผล

10) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ผ่านการประสานงานโดย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จํากัด

11) บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดครบถ้วน 

12) ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้

13) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่ทำผิดกติกา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

14) ผลการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการตลาด ของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

15) พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้