กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม Surprise of the week

1) ของรางวัลสำหรับผู้ที่รีวิวโดนใจ รับน้ำหอม MISS DIOR BLOOMING BOUQUET 30ML มูลค่า 3,000 บาท 1 ชิ้น จำนวน 5 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมโดยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 12 มีนาคม 2567 และกลับมารีวิวผลิตภัณฑ์ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยบอกความรู้สึกหลังใช้ ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ รีวิวที่โดนใจที่สุด 5 รางวัลจะได้รับของรางวัลที่ระบุไว้ตามวันเวลาที่สั่งซื้อ

2) ของรางวัลสำหรับผู้ที่รีวิวโดนใจ รับกระเป๋าเครื่องสำอาง Marimekko มูลค่า 3,000 บาท 1 ชิ้น จำนวน 5 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมโดยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 มีนาคม 2567 และกลับมารีวิวผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยบอกความรู้สึกหลังใช้ ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ รีวิวที่โดนใจที่สุด 5 รางวัลจะได้รับของรางวัลที่ระบุไว้ตามวันเวลาที่สั่งซื้อ

3) ของรางวัลสำหรับผู้ที่รีวิวโดนใจ รับเซตเครื่องสำอาง DIOR ADDICT มูลค่า 3,200 บาท 1 ชิ้น จำนวน 5 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมโดยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 มีนาคม 2567 และกลับมารีวิวผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยบอกความรู้สึกหลังใช้ ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ รีวิวที่โดนใจที่สุด 5 รางวัลจะได้รับของรางวัลที่ระบุไว้ตามวันเวลาที่สั่งซื้อ

4) ของรางวัลสำหรับผู้ที่รีวิวโดนใจ รับ Apple iPad 10.9 inch Wi-Fi 2022 (10th Gen) by Studio 7 มูลค่า 14,500 บาท 1 ชิ้น จำนวน 1 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมโดยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 มีนาคม 2567 และกลับมารีวิวผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยบอกความรู้สึกหลังใช้ ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ รีวิวที่โดนใจที่สุด 1 รางวัลจะได้รับของรางวัลที่ระบุไว้ตามวันเวลาที่สั่งซื้อ

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th และเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านบนเว็บไซต์เท่านั้น

6) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องมีคำสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ Eucerin.co.th ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น. โดยต้องมียอดคำสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 ออเดอร์ และจะได้รับของรางวัลตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

7) คำสั่งซื้อตามข้อ 5 จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า หากคำสั่งซื้อสินค้าใดที่มีการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

8) สิทธิ์ในการรับของรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้สั่งซื้อเท่านั้น

 เงื่อนไขกิจกรรม Surprise of the week

1) คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกรีวิวที่โดนใจ ณ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 6-7 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500

2) ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook Page Eucerin Thailandในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความ (Chat) ที่เพจ Facebook ของ Eucerin ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

3) การประกาศผลรางวัล จะดำเนินการโดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศผล ทั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ในการประกาศผล

4) ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ผ่านการประสานงานโดย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จํากัด

5) ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องอนุญาตให้ยูเซอรินนำชื่อ หรือนามแฝง และข้อความที่ใช้รีวิวไปใช้สำหรับสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการขายผลิตภัณฑ์

6) บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดครบถ้วน

7) ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่ทำผิดกติกา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

9) ผลการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการตลาด ของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

10) พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้