โปรฉลองครบรอบ 5 ปี

ตั้งแต่วันที่ 3-12 มี.ค. | 10 วันเท่านั้น!
คลิกดูดีลเด็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบทางอีเมลและ/หรือทางโทรศัพท์ เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติเท่านั้น ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล เราจะดำเนินการโดยทันที

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 1. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ต้องเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม Flipper ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเล่นเกมในแต่ละวัน และมียอดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th ในวันนั้นๆ อย่างน้อย 1 ออเดอร์

 2. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. 

 3. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ ได้แก่  FOREO Luna Mini 3 มูลค่า 5,800 บาท จำนวน 10 รางวัล และ Foreo BEAR มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 68,900 บาท

 4. สำหรับของรางวัล FOREO Luna Mini 3 มูลค่า 5,800 บาท จำนวน 10 รางวัล  คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนการเล่นเกมสูงที่สุด และได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th ในวันเดียวกันกับที่ร่วมกิจกรรมเล่นเกม จำนวน 1 คน ต่อวัน เวลา 9.00 น. – 11.59 น. ในวันที่ 4 ถึง 13 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 6-7 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500

 5. สำหรับของรางวัล Foreo BEAR มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดจากผู้ที่คัดเลือกมาแล้วในข้อ 3 จำนวน 1 ท่าน ในวันที่ 14 ถึง 20 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยู่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 6-7 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500

 6. คำสั่งซื้อตามข้อ 1 จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อสินค้าที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังถือเป็นโมฆะ

 7. กรณีที่คะแนนการเล่นเกมมีคะแนนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากผู้ที่มียอดคำสั่งซื้อสูงที่สุด (หลังหักส่วนลดใดๆ) เท่านั้น

 8. กรณีที่คะแนนการเล่นเกมมีคะแนนเท่ากัน และคำสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อจำนวนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากการบันทึกเวลาของคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ก่อนเท่านั้น

 9. สิทธิ์ในการรับของรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้สั่งซื้อเท่านั้น

 10. สำหรับของรางวัล FOREO Luna Mini 3 มูลค่า 5,800 บาท จำนวน 10 รางวัล จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th และ Facebook Page (EucerinTH) วันที่ 4 ถึง 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. วันละ 1 ท่าน โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความ (Chat) ที่เพจ Facebook ของ Eucerin ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

 11. รางวัล Foreo BEAR มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ Eucerin.co.th และ Facebook Page (EucerinTH) วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความ (Chat) ที่เพจ Facebook ของ Eucerin ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

 12. การประกาศผลรางวัล จะดำเนินการโดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศผล ทั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ในการประกาศผล

 13. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ผ่านการประสานงานโดย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จํากัด

 14. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับทางผู้ได้รับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากจบแคมเปญ หรือนับจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันสิทธิ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน 

 15. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้

 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่ทำผิดกติกา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 17. การตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการตลาด ของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 18. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้