สิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของยูเซอรินกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อ่านแล้ว 6 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

ยูเซอรินมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องสภาพภูมิอากาศด้วยวิทยาศาสตร์


ความมุ่งมั่นกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมขั้นวิกฤตที่สุดของมนุษยชาติ โดยการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ และวางมาตรการอย่างมีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก สำหรับยูเซอริน เราเริ่มตั้งแต่การปรับกระบวนการการคิดค้น การเลือกสรรวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงบรรจุผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยูเซอริน

ทุกความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา ผ่านการพัฒนาทางวิทยาศาตร์เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศเสมอ

ยูเซอรินเรามีส่วนร่วมกับบริษัทแม่ของเรา (บริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ) เพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2025 เรามั่นใจว่าจะช่วยลดผลกระทบในระดับมหภาคได้ดียิ่งขึ้น


A sunset over a lush crop field.

ยูเซอรินกับความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ

ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมา ที่ทางยูเซอรินมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อส่งต่อความยั่งยืนของสภาพภูมิอากาศ ผ่านวิสัยทัศน์ของเรา

 • ในปี 2011 เราตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ต่อทุกผลิตภัณฑ์ให้ได้ภายในปี 2020 โดยเราสามารถถึงเป้าหมายนี้ได้ในปี 2014 ก่อนเวลาที่วางไว้หลายปี
 • ตั้งแต่ปลายปี 2019 100% ของไฟฟ้าใช้ในการผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Sources)
 • ในปี 2020 เป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศของเราได้รับการอนุมัติโดย ""Science Based Targets Initiative"" โดย สอดคล้องกับข้อแนะนำของนักวิทยาศาสตร์องค์กรอิสระ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเพิ่มของอุณหภูมิโลกที่มากกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
 • ภายในปี 2025 เราจะลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งห่วงโซ่ลง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2018 ซึ่งจะเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศของ บริษัท ไบเออร์สดอร์ฟ
 • และภายในปี 2030 ทุกโรงงานและทุกขั้นตอนของเราจะปฏิบัติการแบบการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (climate neutral)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการและการลงมือด้านสภาพภูมิอากาศของเรา


การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร

ก้าวแรกสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่้เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ คือ ความโปร่งใสของสิ่งที่ประกอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในผลิตภัณฑ์ยูเซอริน ด้วยการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กร และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การวิเคราะห์เหล่านี้ให้ความสำคัญกับทุก ก๊าซที่สร้างผลกระทบทางสภาพอากาศ เช่น มีเทน หรือ ไนตรัสออกไซด์

ในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และวิธีการทิ้งและย่อยสลาย ตามรูปด้านล่าง

วงจรของผลิตภัณฑ์

การผลิตวัตถุดิบ

วงจรของผลิตภัณฑ์เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบจากสิ่งแวดล้อม การแปรรูป จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตของเรา


รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตผลิตภัณฑ์

ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นที่โรงงานผลิตของเรา และจบลงเมื่อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินถูกนำส่งออกจากโรงงานผลิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายสินค้า

การขนส่ง ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งจากประตูโรงงานจนถึงโกดังเก็บสินค้า ร้านค้าจัดจำหน่าย และสู่มือผู้บริโภคทุกคน


รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้ผลิตภัณฑ์

ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แม้ไม่ได้เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่การใช้น้ำอุ่นทำความสะอาดหลังการใช้ เป็นสาเหตุให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจึงไม่ได้รวมอยู่ในเป้าหมายของค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำจัด

กระบวนการสุดท้าย จะเริ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคทิ้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ลงถังขยะ


รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดจบ และ เริ่มต้นใหม่ ของวงจรผลิตภัณฑ์

จุดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์คืนสู่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบขยะ หรือ กลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวงจรผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น เป็นวัสดุรีไซเคิลในการผลิตขวดพลาสติกของเรา)


รายละเอียดเพิ่มเติม

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

เราเข้าใจดีว่าประสิทธิภาพนั้นสำคัญที่สุดต่อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว การคงไว้ซึ่งประสิทธฺภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่เราคงไว้ในทุกขั้นตอน ที่ยูเซอริน เราพร้อมรับผิดชอบต่อผิวและโลกของพวกเราทุกคน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลดประสิทธิภาพลง หากแต่เราผสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเข้ากับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีกับทั้งผิวและโลก

การลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในแต่ละผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ เป็นสิ่งที่เราทำและที่พบได้บ่อยที่สุด เช่น การเปลี่ยนมาใช้ส่วนประกอบหรือวัสดุจากแหล่งที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่า หรือ เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของเรา


ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยูเซอริน

 • เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่มีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำ แต่ยังคงประสิทธิภาพที่ดีต่อผิว
 • เปลี่ยนแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ครั้งเดียว
 • ใช้เฉพาะพลังงานไฟฟ้าแบบยั่งยืนในการผลิตตั้งแต่ปี 2019
 • นำขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดมาใช้
 • ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และที่มีระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำ
 • ลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง
 • ลดกล่องแบบพับและเลิกใช้แผ่นพับในบรรจุภัณฑ์, รวมถึงการเพิ่มการนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล

สมดุลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบโปร่งใส 100%

ที่ยูเซอริน เราไม่เพียงวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม เรายังทุ่มเทพยายามมากขึ้นเพื่อให้ก้าวไปอีกขั้นกับผลิตภัณฑ์บางกลุ่ม ซึ่งจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดไม่สร้างผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ (climate neutralised) เป็นการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่ยูเซอริน และถูกจัดกลุ่มอย่างชัดเจน โดยสามารถระบุได้ด้วยสัญลักษณ์ที่มอบให้

เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสของเรา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกบันทีกไว้โดยองค์กรอิสระ และสามารถดูได้ที่นี่: มาตรฐานคาร์บอนที่ผ่านการตรวจสอบ


Eucerin pH5 - อ่อนโยนและปกป้อง สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย สู่การช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความยั่งยืน ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูเซอริน pH5 ด้วยการพัฒนาทั้งสูตรและบรรจุภัณฑ์ เพื่อก้าวกระโดดสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

 • ผลิตภัณฑ์ pH5 ทั้งหมด ปลอดไมโครพลาสติก 100% (ไมโครพลาสติกตามคำจำกัดความของ UNEP) ทำให้ไม่เพียงอ่อนโยนต่อผิวเท่านั้นแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ขวดใสของเราผลิตจากขวด PET รีไซเคิล 99% (ยกเว้นฉลากและฝาขวด) ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 14.9% (เปรียบเทียบระหว่างการใช้ขวด PET รีไซเคิลและขวดใหม่ขนาด 400 ml)
 • ถุงแบบเติม 400 ml ช่วยลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ลงถึง 65% (เปรียบเทียบกับขวดมาตรฐานขนาด 400 ml) จึงทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 41.2% (เมื่อเทียบบรรจุภัณฑ์ 400 ml แบบถุงเติมและขวด PET รีไซเคิล)
 • ถุงแบบเติมและขวด PET รีไซเคิล ช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเป็นกลาง 100%

บรรจุภัณฑ์ Eucerin HYALURON [3X]+ FILLER ชนิดเติมแบบใหม่

Eucerin HYALURON [3X]+ FILLER ชนิดเติมของเรา คือ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง บรรจุภัณฑ์ชนิดเติมแบบใหม่ที่ใช้ได้กับทั้ง Eucerin HYALURON [3X]+ FILLER DAY CREAM SPF 15 และ NIGHT CREAM โดยสามารถสลับเปลี่ยนได้ง่ายๆ หลังใช้หมด ทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์แบบเติมและใช้กับบรรจุภัณฑ์เดิมที่คุณใช้มา คุณสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ถึง 90%


 • แคปซูลแบบเติมลดการใช้พลาสติลง 90% เมื่อเปรียบเทียบกับกระปุกมาตรฐาน ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ลง 71.5% (เปรียบเทียบระหว่างกระปุกด้านในวัสดุพลาสติก PP ขนาด 50 ml กับกระปุกด้านนอกวัสดุพลาสติก PET ขนาด 50 ml)
 • กล่องพับที่ใช้ใส่แคปซูลแบบเติมผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 91.7%
 • ปราศจากไมโครพลาสติก (ไมโครพลาสติกตามคำจำกัดความของ UNEP)
 • เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ 100%

ความจริงระหว่าง: ผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อโลกแบบพอดี (climate-neutralised) และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่กระทบเลย (climate-neutral )

ผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อโลกแบบพอดี และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่กระทบเลย คืออะไร ? และจุดยืนของยูเซอริน

ผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อโลกแบบพอดี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอยู่ แต่ถูกทำให้สมดุลด้วยโครงการด้านสภาพภูมิอากาศที่น่าเชื่อถือต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่าทดแทน แต่ต้องยอมรับว่าแม้จะใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศุนย์ได้ การใช้บรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบา แนวคิดการผลิตผลิตภัณฑ์แบบเติม และใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงมีอยู่

เราตั้งเป้าหมายสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารด้วยความจริงมีความสำคัญกับเราไม่แพ้กัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องบอกว่า Eucerin pH5 แบบทั้งขวดและถุงเติม หรือแม้กระทั่ง Eucerin HYALURON [3X]+ FILLER DAY CREAM SPF 15 และ NIGHT CREAM เป็น ผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อโลกแบบพอดี แต่เรายังคงพยายามมากขึ้นในการสร้างสมดุลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือทำให้ลดลงมากที่สุด


โครงการเพื่อสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรองของเรา

 

ไบเออร์สด๊อรฟ บริษัทแม่ของเรา สนับสนุนหลายโครงการด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรองในแทบทุกทวีป สำหรับยูเซอริน เราเลือกโครงการที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพเพื่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ Orinoco แหล่งอาศัยของ 2 ระบบนิเวศ ที่เข้าขั้นวิกฤตเสี่ยงสูญพันธุ์จากการตัดไม้ทำลายป่า โครงการ The Puerto Carreño project พัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการขยายและพัฒนาพื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงโค ที่ถูกทิ้งให้เสื่อมโทรมจำนวนมากในโครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้นแบบยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ลดการปล่อยการเรือนกระจก ที่ดูแลและควบคุมกับผู้เชี่ยวชาญท้องถื่น พนักงานในท้องถิ่นกว่า 200 ชีวิตช่วยกันปลูก บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวต้นไม้สายพันธุ์ท้องถิ่นในพื้นที่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร อย่างตั้งใจ โครงการนี้ได้เร่งให้เกิดการยกระดับการใช้ที่ดิน ช่วยให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับดี


คำถามที่พบบ่อย

 • ก๊าซเรือนกระจก (GHG) คืออะไร?

  ก๊าซเรือนกระจก (GHG ย่อมาจาก Greenhouse Gases) คือ ก๊าซใดๆ ในบรรยากาศที่ดูดซับ และปล่อยความร้อนกลับสู่โลก ด้วยเหตุนี้ชั้นบรรยากาศของโลกจึงอุ่นขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ก๊าซเรือนกระจกหลักที่เป็นตัวการทำให้น้ำระเหยจากชั้นบรรยากาศโลก คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเธน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และ โอโซน


 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ อะไร?

  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) และสามารถอธิบายผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดได้ เช่น มีเธน, ไนตรัส ออกไซด์ เป็นต้น โดยวัดรวมอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


*การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ยังเหลืออยู่ผ่านโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ


บทความเกี่ยวข้อง