ทำไมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเด็กทารก – ที่อ่อนโยน แต่ผิวยังระคายเคือง แพ้ง่าย

อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

           

 

   ผิวและหนังศีรษะของเด็กแรกคลอดมีความบอบบางกว่าผู้ใหญ่ 5 เท่า ดังนั้นแม้ว่าการดูแลผิว
เด็กทารกบริเวณตัวและศีรษะจะไม่มีความแตกต่างกัน เหมือนผู้ใหญ่ แต่ผิวและหนังศีรษะของเด็ก
ทารกมีหนังกำพร้าที่แข็งแรงไม่มากเพียงพอต่อการป้องกันการระเหยของน้ำและความร้อนออกจากร่างกาย
เพราะสามารถหลุดลอกและมีปัญหาผิวแห้งได้ง่าย ปัญหาผิวที่มักพบ จึงมักเกิดจากอาการผิวแห้ง
จากโครงสร้างผิวที่ไม่แข็งแรง ทำให้ผิวเด็กทารกระคายเคืองได้ง่ายต่อปัจจัยทำร้ายผิว


เนื่องจากผิวเด็กทารกต่อมเหงื่อและต่อมไขมันมีน้อย จึงยังขาดไขมันที่จำเป็น (Lipid Barrier) ที่ช่วยกักเก็บ

ความชุ่มชื่น และ ช่วยทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรง เพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากปัจจัยภายนอกได้ดีหาก lipid barrier ไม่แข็งแรง ถูกทำลาย lipid barrier นั้นสามารถถูกทำลายได้โดยง่ายเมื่อเจอสาร
กันเสียสังเคราะห์ทางเคมี ที่มักอยู่ในสารทำความสะอาดาดทั่วไป จำพวก SLS หรือ Sodium Lauryl Sulfate
รวมถึงน้ำหอม สี และ แอลกอฮอล์ และค่า pH 5 ที่ไม่เหมาะสม ทำให้การผลัดเซลล์ของเด็กทารกเรียงตัวกัน
อย่างไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ปัจจัยทำร้ายผิวต่างๆ สามารถเข้ามาในชั้นผิว จึงทำให้ผิวแห้งตึง แพ้ง่าย
ระคายเคือง จนอาจทำให้เกิดผื่นแพ้ คัน
เมื่อผิวเด็กทารกที่บอบบาง เจอ 4 ปัจจัยทำร้ายผิวดังนี้ ผิวเด็กทารกก็ยิ่งบอบบางขึ้น และแพ้ง่าย
จนทำให้อาการแพ้ คัน มีอาการมากยิ่งขึ้น


 4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดผิวระคายเคือง แพ้ ของเด็กทารกได้แก่

• สิ่งสกปรกสะสม อาจทำให้ผิวเด็กทารกระคายเคือง
• สารเคมี จากครีมอาบน้ำทั่วไป หรือจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจทำให้ผิว
  ระคายเคืองแพ้
• อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผิวเด็กทารกเสียสมดุล การผลัดเซลล์ผิวจึงไม่สมบูรณ์ เกราะปกป้องผิว
   จึงไม่แข็งแรง ทำให้เกิดการระคายเคือง แพ้ได้ง่าย
• การเสียความชุ่มชื้นง่าย เพราะผิวเด็กบอบบาง โครงสร้างผิวยังไม่แข็งแรง จึงยังกักเก็บความชุ่มชื่นได้
  ไม่ดี ผิวจึงแห้ง ระคายเคืองแพ้ง่าย

การผลัดเซลล์ผิวที่สมบูรณ์จึงมีความสำคัญ เพราะช่วยให้เซลล์ผิวเด็กทารกเรียงตัวกันสมบูรณ์ ทำให้ปัจจัย
ภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำร้ายผิวได้ เมื่อผิวได้รับความชุ่มชื่นพร้อมการผลัดเซลล์ผิวที่สมบูรณ์แล้วผิวจะ
แข็งแรง สามารถปกป้องตัวเองจากปัจจัยภายนอกที่จะมาทำร้ายได้

ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กทารกทั่วไปอาจอ่อนโยน แต่ไม่สามารถปกป้องผิวบอบบางของเด็กทารกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอาจยังมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวอันบอบบาง และนำไปสู่ผิวบางแพ้ง่าย
ในที่สุด เช่น SLS พาราเบน น้ำหอม สี ซึ่งอาจตกค้าง และเป็นอันตราย เมื่อผิวเด็กไม่ได้รับการปกป้องจาก
4 ปัจจัยทำร้ายผิว (สิ่งสกปรก สารเคมี อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง และการเสียความชุ่มชื้นง่ายที่ทำให้ผิวแห้ง)
รวมทั้งสารระคายเคืองต่างๆ สามารถทำร้ายผิวทำให้เกิดอาการระคายเคืองแพ้ได้

วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์อาบน้ำให้เด็กทารก

1. ต้องมีค่า pH 5 ใกล้เคียงค่า pH ธรรมชาติของผิวเด็กซึ่งเป็นกรดอ่อนๆระหว่าง Ph 4.5 -5.75 ช่วยรักษา
    กรดตามธรรมชาติ
2. ไม่ควรมีสารเคมีรุนแรงที่อาจทำร้ายผิวเพราะอาจตกค้างทำให้เกิดอาการแพ้ ผด ผื่น คัน นำไปสู่
     ผิวบางแพ้ง่าย สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น Paraben เป็นต้น
3. สารกันเสียสังเคราะห์ทาง เคมี ที่มักอยู่ในสารทำความสาดทั่วไป SLS หรือ Sodium Lauryl Sulfate
    สารทำความสะอาดที่อาจขจัดน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติมากเกินไป ทำให้ผิวแห้งตึง แพ้ง่าย
    รวมถึงน้ำหอม สี และ แอลกอฮอล์ อาจระคายผิวบอบบางของเด็กทารก อาจทำให้เกิดผื่นแพ้ คัน
4. มีส่วนผสมที่เสริมการทำงานของ pH5 Enzyme protection ช่วยให้เซลล์ผิวเรียงตัวสมบูรณ์เสมือน
    เกราะปกป้องผิวจาก 4 ปัจจัยทำร้ายผิว
5. แพนทีนอล มอยส์เจอไรเซอร์โปรวิตามินบี 5 ให้ความชุ่มชื่นผิว และ ไบซาบอลอล สารสกัดพิเศษจาก
    คาโมมายล์ เพื่อช่วยลดโอกาสระคายเคือง แพ้ นอกจากนี้
6. เนื่องจากหนังศีรษะและผิวกายของเด็กทารก มีลักษณะไม่แตกต่างกันมาก จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์
    head to toe ได้เลยเพื่อความสะดวก

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง