เข้าใจเรื่องผิวหนัง – ค่า pH ผิวสำคัญอย่างไร?

อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

ผิวทำหน้าที่สำคัญที่สุดในการปกป้องผิวเราจากปัจจัยทำร้ายผิวภายนอก และค่าสมดุลความเป็นกรด-ด่างของผิว หรือค่า pH เป็นกลไกหลัก

ค่าสมดุลความเป็นกรด-ด่างของผิวเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมภายนอกเช่น มลภาวะ อุณหภูมิ และสารเคมี เพราะฉนั้นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวจึงจำเป็นที่จะรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างของผิว เพื่อเป็นเกราะปกป้องผิวจากปัจจัยทำร้ายผิวภายนอก

ค่า pH ผิว คืออะไร?

เกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติ

ความสมดุลความเป็นกรด-ด่างของผิวอยู่ที่ค่าประมาณ 4.7 และ 5.75
ค่า pH 7 คือน้ำบริสุทธิ์ เพราะนั้นค่าที่ต่ำกว่า pH 7 ถือเป็นกรด และค่าที่สูงกว่าถือเป็นด่าง ดังนั้นผิวจึงมีค่าเป็นกรด และมีเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติที่มีส่วนที่เป็นน้ำ Hydrolipid film ครอบคลุมชั้นนอกของผิว

ค่า pH แตกต่างกันตามเพศ อายุ และส่วนต่างๆของร่างกาย

ทำไมค่า pH จึงสำคัญ?

เมื่อค่า pH ไม่สมดุล ผิวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติช่วยให้ผิวสุขภาพดี

ค่า pH ของผิวมีหน้าที่สำคัญ ช่วยรักษาความอ่อนนุ่มให้ผิว และปกป้องผิวจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

ถ้าค่า pH มีความเป็นด่าง เกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติจะถูกทำลาย ทำให้สูญเสียน้ำ และผิวแห้งเสีย เพราะชั้นผิวที่ปกคลุมด้านนอกไม่สามารถทำงานเป็นเกราะปกป้องผิวได้ ทำให้ผิวบอบบาง แพ้ง่าย

อะไรที่มีผลกระทบต่อค่า pH บนผิว?

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีผลกระทบต่อค่า pH บนผิว

ปัจจัยภายนอก

สารเคมีทำลายค่า pH บนผิว
การทำความสะอาดผิวบ่อยเกินไป ด้วยน้ำที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทำลายสมดุลค่า pH บนผิว

ปัจจัยทำร้ายผิวภายนอก:

  • อุณหภูมิ และอากาศที่เปลี่ยนแปลง
  • มลภาวะ และฝุ่นละออง
  • ล้างทำความสะอาดผิวบ่อยเกินไป
  • สารเคมีในเครื่องสำอาง

ปัจจัยภายใน

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมการทำงานของเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุลค่า pH บนผิวได้
เกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติใช้เวลาในการสร้างตัว เพราะฉนั้นผิวเด็กทารกแรกเกิดจึงบอบบาง แพ้ง่าย

เพศ อายุ และฮอร์โมน มีผลต่อค่า pH บนผิว

ค่า pH บนผิวของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน โดยส่วนมากผู้ชายจะมีค่า pH ที่ต่ำกว่าผู้หญิง เพราะผิวผู้ชายผลิตไขมันมากกว่าผู้หญิง

ผิวเด็กทารกเกิดใหม่จะมีค่า pH ที่สูงอยู่ระหว่าง 6.5 และ 5.5 เพราะเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติยังไม่ถูกสร้าง ค่า pH เปลี่ยนตามฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวสามารถช่วยรักษาสมดุลค่า pH บนผิวได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลัดเซลล์ผิว เสริมการทำงานของเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติ

ค่า pH ผิวแตกต่างกันในแต่ละส่วนของผิว หรือไม่

โครงสร้างผิว และค่า pH ผิวในแต่ละส่วนของร่างกายจะแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ผิวหน้าและผิวกายจะมีค่า pH อยู่ที่ 4.7 - 5.75

ผิวมือควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติบอบบางกว่าส่วนอื่น

 

บทความเกี่ยวข้อง